• Hjem
  • Studieverktøy
  • Quiz i klasserommet

Quiz i klasserommet

Quiz i ulike former kan være et godt redskap for innlæring av begreper og fungere fint som en variasjon i arbeidet, enten som en felles klasseromsaktivitet eller som mer individuelt arbeid. Hva man vil oppnå med bruken av quizzen vil og styre hvilken tjeneste man velger. Her skal vi se nærmere på 3 ulike quiztjenester for skolebruk.


Kahoot

Med Kahoot gjør man klasserommet om til et gameshow. Læreren er verten, og studentene kan bruke en hvilken som helst enhet, enten det er en smarttelefon, et nettbrett eller en laptop for å delta på quizzen - alt de trenger er en nettleser.

Kahoot er utviklet av Alf Inge Wang ved NTNU og  han sier blant annet dette om bruken av verktøyet:

 

Kahoot faksimile TU– Dette er en sosial lek med kunnskap. Leken engasjerer og motiverer studentene, og det fremmer læring, sier Alf Inge Wang. Han er Norges første professor i spillteknologi og en av hovedarkitektene bak Kahoot!, en nettbasert spillplattform der alle i forelesningssalen eller klasserommet kan delta. Det eneste de trenger er en nettleser.

 

Quizene brukes til å oppsummere de viktigste poengene i forelesningen. Spørsmålene dukker opp på skjermen, med svaralternativer, og studentene svarer via smarttelefon. Svarene kommer med en gang. Og de kjappeste får flest poeng.

 

– Dette er et verktøy for å gjøre undervisningen mer interaktiv og variert. Vi kjører med lyd og bilder, litt gameshow, for å styrke elementet av lek. Det gir dessuten flere knagger å henge kunnskap på, sier Wang.

 

Quizene er også en nyttig tilbakemelding til læreren, en test på om studentene har fått med seg det han har snakket om i forelesningen. (Kilde)

Hvordan lage en Kahoot?

Hvordan spille Kahoot i et klasserom?

 


Socrative

Socrative er gratis og kan brukes på alle platformer. Det finnes egne apper for nettbrett og smarttelefoner (både iOS og Android). Denne er og beregnet for felles kjøring i klasserommet, men har lagt noe mer vekt på innlæring av begreper osv enn det Kahoot har gjort. 

Brukermanual finner du her. Og du kan og se mer om bruken i videoen under

Socrative Apper


Quizlet

Quizlet legger mer vekt på begrepsinnlæring enn de 2 andre tjenestene vi har sett på. Den er best egnet for arbeid i mindre grupper eller individuelt. Ved å opprette en (betalt) lærerkonto kan du opprette klasser og følge dine elevers progresjon, men det går og fint å bruke gratisversjonen uten denne muligheten. Mange bruker Quizlet til innlæring av gloser i fremmedspråk, men den er og nyttig i andre sammenhenger. Elever kan opprette egne quizleter og bruke disse til innlæring i forbindelse med vurderinger el.l.

Quizlet live et et gruppespillemodus. Programmet setter sammen tilfeldige grupper utifra de elevene som klikker seg inn. Disse gruppene må samarbeide for å løse oppgavene og progresjonen vises på lærerens skjerm. Første gruppe som klarer alle riktige vinner, svarer du en feil må du begynne på nytt. Kjekt, lærerikt og motiverende. Hvis du allerede har opprettet et begrepssett i quizlet så kan du bruke dette som et utgangspunkt for spillet. Klikk på Quizlet live til høyre i skjermbildet for å komme i gang.