• Hjem
  • Studieverktøy
  • Quiz i klasserommet

Quiz i klasserommet

Quizlet

Quizlet legger mer vekt på begrepsinnlæring enn de 2 andre tjenestene vi har sett på. Den er best egnet for arbeid i mindre grupper eller individuelt. Ved å opprette en (betalt) lærerkonto kan du opprette klasser og følge dine elevers progresjon, men det går og fint å bruke gratisversjonen uten denne muligheten. Mange bruker Quizlet til innlæring av gloser i fremmedspråk, men den er og nyttig i andre sammenhenger. Elever kan opprette egne quizleter og bruke disse til innlæring i forbindelse med vurderinger el.l.

Quizlet live et et gruppespillemodus. Programmet setter sammen tilfeldige grupper utifra de elevene som klikker seg inn. Disse gruppene må samarbeide for å løse oppgavene og progresjonen vises på lærerens skjerm. Første gruppe som klarer alle riktige vinner, svarer du en feil må du begynne på nytt. Kjekt, lærerikt og motiverende. Hvis du allerede har opprettet et begrepssett i quizlet så kan du bruke dette som et utgangspunkt for spillet. Klikk på Quizlet live til høyre i skjermbildet for å komme i gang.