• Hjem
 • Studieverktøy
 • Onenote

Onenote

Det å ta gode notater fra en time/økt er for mange avgjørende i en læringsprosess. Dette kan gjøres med penn og papir, eller man kan ta digitale notater.

Digitale notater har mange fordeler

 • Du kan søke etter ord og begreper.
 • Tilgjengelighet - du kan se på notatene dine uansett hvor du er så lenge du har tilgang til internett.
 • Du kan dele notatene dine med andre. Hvis du har gått glipp av en time kan du spørre en medelev om du kan få tilgang til notatene fra timen for å oppdatere deg eller dere kan skrive notater sammen.
 • Notatene kan være en blanding av tekst, bilder, lyd osv
 • Du kan lese og skrive notatene din på både mobiler, nettbrett osv 
 • Du kan notere mens du leser - lese aktivt
 • Du har backup av notatene dine hvis noe skulle svikte

ONENOTE
Programmet kan sammenlignes med en digital notatblokk der du kan samle alle notater og all informasjon på ett sted; en elektronisk perm. Det er enkelt å få god oversikt gjennom organisering av notater, bilder, tekster, filmer og lydopptak. I det følgende skal vi se nærmere på Onenote og noen bruksmåter for lærere og elever.

Onenote1


Onenote 2016 win oppsett

 

Onenote 2016 mac oppsett

 


Det å kunne skrive i samme dokument og dele både dette og andre ressurser på en enkel måte er en viktig begrunnelse for mange som bruker Onenote. Det egner seg godt for deling både mellom elever, men og mellom lærer og elev og selvfølgelig lærere i mellom.  Husk at når du deler en onenoteblokk så deler du i utgangspunktet hele blokken (Du kan unngå dette ved å sette passord på ett eller flere skilleark)

For å dele en onenote på en Mac klikker du delingsikonet i øvre høyre hjørne og følger de ulike trinnene. Husk å velge om den du deler med skal kunne redigere eller ikke. 

Delingsikon Mac

 

 

Delingsikon på Mac

I windowsversjonen finner du deling under filmenyen. Klikk på fil og så på deling og følg trinnene. Også her må du velge om den du deler med skal kunne redigere eller ikke. 

 

De du deler en Onenote med vil få en mail med en link til denne òg vil kunne finne den under delt med meg i Onedrive.


En klassenotatblokk er en spesiell utgave av Onenote som er laget for å brukes i en klasse. Læreren setter denne opp slik at hver elev i klassen får sin egen Onenote inne i en Klasseonenote i tillegg til et fagbibliotek som læreren styrer og et samarbeidsområde der både elever og lærere kan skrive. Se gjennom presentasjonen nedenfor for en detaljert gjennomgang av hvordan en klassenotatblokk settes opp. 

For windowsmaskiner er det nå lansert et eget klassenotatblokktillegg. Ved å installere dette får du et tillegg i Onenote der du kan administrere klassenotatblokker. Du får og en del annen tilleggsfunsksjonalitet som vil gjøre det enklere å både dele ut materiale til elevene og vurdere elevenes besvarelser. Les mer om klassenotatblokktillegget her.


 Onenote clipper et et nettlesertillegg som gjør det enkelt å klippe innhold fra nett direkte inn i Onenote og plassere utklippet der du vil ha det. Les mer om Onenote clipper og installer det for din(e) nettleser(e) her

Onenote clipper


Office lens er en app for mobiler som gjør det enkelt å få bilder av f.eks dokumenter, tavler, håndskrevne notater eller lignende inn i Onenote.

Office Lens beskjærer, forbedrer og gjør bilder av tavler og dokumenter lesbare og lagrer dem på OneNote. Du kan også bruke Office Lens til å konvertere bilder til PDF-, Word- og PowerPoint-filer. Office Lens er som å ha en skanner i lommen. Notater på tavler kan digitaliseres på magisk vis. Finn alltid frem til viktige dokumenter og visittkort. Lag idéutkast, og ta et bilde som kan brukes senere. Mist aldri flere kvitteringer eller løse lapper. 

Tilgjengelig for:

OfficeLens1  

 

 1. Åpne Office lens på telefonen din. (Skjermbildene er tatt med iOS 9.2)
 2. Velg hva du skal ta bilde av nederst i kameravisningen (visittkort/foto/dokument/tavle.
  I eksempelet til venstre er dokument valgt. 
 3. Ta bildet
 4. Se på forhåndsvisningen. Ta bildet på nytt hvis du ikke er fornøyd eller beskjær ved å klikke på beskjæringsikonet.
 5. Klikk fullført når du er fornøyd med bildet.
 6. Når du klikker på fullført kommer du til eksporteringbildet. Velg hvilken tjeneste du vil eksportere til. I dette eksempelet velger vi onenote.

 7.  Klikk på onenote og skriv inn tittel samt velg plassering. Klikk arkiver når du er ferdig. 


Ved hjelp av onenote kan du kopiere tekst fra et bilde og redigere denne. Høyreklikk på et bilde i onenote og velg kopier tekst fra bilde. Dette er tilgjengelig på bilder tatt med Office lens på både mac og windows. På andre bilder er det foreløpig kun tilgjengelig på windowsversjonen.

Tekst fra bilde onenoteOffice Lens

Redigerbar tekst kopiert fra bildet til venstre

(183)

Gratis

Office Lens beskjærer, forbedrer og gjør bilder av tavler og dokumenter lesbare og lagrer dem på OneNote. Du kan også bruke Office Lens til å konvertere biIder til PDF-, Word- og PowerPoint-filer.

Office Lens er som å ha en skanner i lommen. Notater på tavler kandigitaliseres på magisk vis. Finn alltid frem til Viktige dokumenter og visittkort. Lag idéutkast, og ta et bilde som kan brukes senere. Mist aldri flere kvitteringer eller løse klistrelapper.

Dette er nytt:

Nå kan du konvertere bildene dine til PDF-filer med tekst som kan merkes, i tillegg til Word- og PowerPoint-filer, og lagre dem på OneDrive.

Scenarioer:

Ta bilde av en tavle, beskjær det, og del møtenotatene dine med kollegaer.

Ta digitale kopier av papirdokumenter, visittkort og plakater, og beskjærdem nøyaktig.

Trykt tekst gjenkjennes automatisk (ved hjelp av OCR), slik at du kan søke etter ord i bilder, og kopiere og redigere dem.

Funksjoner:

I tavlemodus beskjærer Office Lens bilder og fjerner gjenskinn og skygger.

I dokumentmodus beskjærer Office Lens bilder og gjengir farger perfekt.

Bilder lagres i kamerabilder og også direkte i OneNote, slik at du kan sebilder på tvers av alle enhetene dine.

Velg å konvertere bilder til PDF- (.pdf), Word- .docx) eller PowerPoint-filer (.pptx) som lagres på OneDrive automatisk. 

 


 Som elev i videregående skole er det mye du skal lære deg. Da er det viktig å etablere gode studievaner og Onenote er et verktøy som kan hjelpe deg med dette. Bruk litt tid på å sette deg inn i programmet og opparbeid deg nok kjennskap til programmet til at du klarer å bruke det raskt og effektivt. Det gjør du best ved å benytte Onenote til alle dine notater. Husk at du kan bruke Onenote i alle dine fag selv om lærerne dine ikke bruker Onenote aktivt. 

For å skape en god og oversiktelig struktur vil det være lurt å opprette en notatblokk for hvert fag. I hver notatblokk oppretter du så arkfaner for hvert hovedområde i faget og samler notatene dine under den arkfanen de skal være. Husk at notatene dine ikke kun trenger å være tekst, Du kan lage tankekart, sette inn bilder, ta bilder med Office Lens på telefonen din av håndskrevne notater eller skrive direkte inn ved hjelp av håndskrift på pcer med touchskjerm eller nettbrett og noen telefoner. Du kan og gjøre lydopptak direkte inn i Onenote. Dette kan være nyttig både i innlæring av fremmedspråk, men og som notater i forbindelse med prøver osv. Disse kan du f.eks høre på telefonen din på vei til skolen for å repetere lærestoff, øve til en vurdering osv. 

En Onenote i norsk kan f.eks se slik ut:

Onenote struktur norsk

Det kan være en utfordring å lese lengre tekster på skjerm. Onenote kan hjelpe deg med dette ved at du kan lese mer aktivt. Du kan markere i teksten og skrive notater til denne. Prøv det ut og se om lesingen blir mer effektiv. 

Oneote markere tekst

 

God og korrekt kildebruk er en sentral ferdighet både i skolen og ellers. Ved å bruke Onenote clipper eller på andre måter samle kilder i Onenote så vil du få en god oversikt over hvor du har hentet kildene fra, når du gjorde det og dine egne notater til kilden. Alt samles på et sted og til eksamen og andre vurderingssituasjoner vil du kunne bruke din Onenote som en del av hjelpemidlene dine. Har du jobbet godt gjennom året og samlet materiale, egne notater osv i Onenote vil du ha et godt utgangspunkt for å gjøre det godt på vurderingen. 

Ta kontakt med læreren din eller med IKT på skolen din hvis du vil ha hjelp med å sette opp Onenote. Du kan og få noen gode tips om Onenotebruk på denne siden fra Microsoft Education. 


Tilleggsfunksjonalitet i Onenote

Learning Tools er et verktøy som du kan legge til i onenote for windows. Du kan lese mer om dette under Lese- og skrivehjelp. 

Onetastic eren nettside med mange macroer som kan lastes ned til Onenote for windows. Du kan blant annet få en nyttig kalendervisning over endringer i Onenotblokkene dine og en macro som automatisk setter inne n innholdsfortegnelse i en onenotblokk eller i en seksjon av denne. Disse og flere andre kjekke tillegg finner du mer om her. NB: Windows only.

 


En av fordelene med Onenote er at det er tilgjengelig for de fleste enheter og alltid vil være synkronisert mellom disse. Du kan legge inn noen korte stikkord på telefonen din og jobbe videre med disse på PC/Mac når du har tid til det. Du kan finne en tekst på nett via Mac/PC, legge den i Onenote og lese den på telefonen når du har ledig tid. Sammen med muligheter for lydopptak, håndskrift osv gjør det Onenote til et verktøy som kan brukes i de fleste sammenhenger.