• Hjem
  • Studieverktøy
  • Onenote

Onenote

En klassenotatblokk er en spesiell utgave av Onenote som er laget for å brukes i en klasse. Læreren setter denne opp slik at hver elev i klassen får sin egen Onenote inne i en Klasseonenote i tillegg til et fagbibliotek som læreren styrer og et samarbeidsområde der både elever og lærere kan skrive. Se gjennom presentasjonen nedenfor for en detaljert gjennomgang av hvordan en klassenotatblokk settes opp. 

For windowsmaskiner er det nå lansert et eget klassenotatblokktillegg. Ved å installere dette får du et tillegg i Onenote der du kan administrere klassenotatblokker. Du får og en del annen tilleggsfunsksjonalitet som vil gjøre det enklere å både dele ut materiale til elevene og vurdere elevenes besvarelser. Les mer om klassenotatblokktillegget her.