• Hjem
  • Studieverktøy
  • Onenote

Onenote

Det å ta gode notater fra en time/økt er for mange avgjørende i en læringsprosess. Dette kan gjøres med penn og papir, eller man kan ta digitale notater.

Digitale notater har mange fordeler

  • Du kan søke etter ord og begreper.
  • Tilgjengelighet - du kan se på notatene dine uansett hvor du er så lenge du har tilgang til internett.
  • Du kan dele notatene dine med andre. Hvis du har gått glipp av en time kan du spørre en medelev om du kan få tilgang til notatene fra timen for å oppdatere deg eller dere kan skrive notater sammen.
  • Notatene kan være en blanding av tekst, bilder, lyd osv
  • Du kan lese og skrive notatene din på både mobiler, nettbrett osv 
  • Du kan notere mens du leser - lese aktivt
  • Du har backup av notatene dine hvis noe skulle svikte

ONENOTE
Programmet kan sammenlignes med en digital notatblokk der du kan samle alle notater og all informasjon på ett sted; en elektronisk perm. Det er enkelt å få god oversikt gjennom organisering av notater, bilder, tekster, filmer og lydopptak. I det følgende skal vi se nærmere på Onenote og noen bruksmåter for lærere og elever.

Onenote1