• Hjem
  • Mest for lærere
  • Change is the new normal (PLN)

Change is the new normal (PLN)

PLE anatomyAlle yrker er i konstant utvikling. Det er en utfordring for alle arbeidstakere er å holde seg faglig à jour innen sitt fagfelt. Her skal du få noen konkrete tips til hvordan du kan bruke IKT for å holde deg oppdatert i ditt fag. Det er ikke nok med et dagskurs i ny og ne, for da får vi ikke med oss de små konstante endringene som skjer. Hva skjer innen mitt fagfelt nå og hva er det viktig at jeg får med meg av endringer? Hvordan kan vi få svar på dette? Ved å bygge faglige nettverk lokalt eller eksternt gjennom sosiale medier (SoMe), fagtidsskrift og blogger, så kan en lettere se trender og fange opp viktige endringer.