• Hjem
  • Mest for lærere
  • Det digitale klasserommet

Det digitale klasserommet

 

Digitale ferdigheter er en av  fem grunnleggende ferdigheter  i Kunnskapsløftet. Hvilke digitale ferdigheter som er relevante for de ulike fagene vil variere, og her vil vi presentere noen eksempler på praktisk bruk av IKT i klasserommet. Har du noe å dele, ta gjerne kontakt!


Blogg i undervisningen

Trykk på bildet over for å se hvordan elever og lærere ved Vågen vgs bruker blogg som arbeidsmetode i formgivingsfaget. 

 


Digitale ferdigheter er en av de 5 grunnleggende ferdighetene elevene skal lære i alle fag. Når læreren selv bruker sin digitale kompetanse i undervisningen, da er det lettere for eleven selv å se hvorfor en skal tilegne seg digitale ferdigheter og hvilke muligheter det gir. "Walk the talk". Det vi gjør betyr ofte mer en det vi sier.

Det er viktig å konkretisere og se hva andre lærere gjør, for mange av oss har ikke hatt bruk av digitale ferdigheter i sin grunnutdanning. Det kan og være greit å høre erfaringer fra noen av de som har prøvd ut bruk av IKT i klasserommet rettet mot ulike fag. Her har vi samlet noen forelesninger og kurs det kan være verd å få med seg. Du vil blant annet få presentert konkrete tips til bruk i undervisningen og noen aktuelle forskningsrapporter.

Forskningsrapporter:

Teknologiske fremtidsutsikter. Norsk skole 2013 - 2018 Horizonrapporten

Monitor skole 2013 Rapport Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Rune Krumsvik SMIL Sammenheng mellom IKT bruk og læringsutbytte

 

Bruk en møteøkt på en av forelesningene under. Kall sammen fagteamet ditt og vis dette på storskjerm eller les gjennom presentasjonen:

June Breivik. Tanker. Blogg April 2014 Hva skal en elev kunne?

Monica Johannesen. Skolelederkonferansen 2013 Klasseledelse med IKT: Hvem har regien? Elev, lærer eller sosiale medier?

Ingunn Kjøl Wiig. NKUL 2014 IKT og klasseledelse i norskfaget

Ann S. Michaelsen. Streamet fra NKUL 2014 Smart bruk av teknologi i klasserommet

Marte Blikstad-Balas. Streamet fra NKUL 2014 Hvordan integrere IKT i ulike fag?

Arne Krokan. Streamet fra NKUL 2014 Enn om læreren ikke er den viktigste ressursen for elevens læring!

Presentasjoner fra Rogalandskonferansen 2014 Foredrag 2014

 

 


 St. Olav vgs i Sarpsborg Smart læring på St.Olav

Norske universiteter og høyskoler tilbyr åpne nettkurs innen ulike emner. Klikk på: MOOC for å se tilbudet.

RFK tilbyr flere ulike kurs innen videreutdanning, blant annet "Klasseledelse med IKT" - for lærere Kurs RFK

Hvordan fungerer Lynda.com, en samling nettkurs innenfor design, salg og undervisning: