Lesing og skriving på digitale flater

Jeg har lenge vært kritisk til en del av den forskningen som har vist signifikante forskjeller mellom det å lese og skrive digitalt versus på papir. Kritikken har ikke bare vært rettet mot forskningen, men like mye på presentasjonen av denne og måten den har blitt brukt på av både lærere, ledere og beslutningstakere i skolen. Det er mer enn relativt meningsløst å diskutere for eller i mot en digitalisering av skolen – det man må diskutere er hvordan man skal bruke den digitale (r)evolusjonen til å fremme ferdigheter som elevene vil trenge fremover, som f.eks samarbeid, kritisk tenkning, kildekritikk osv.

I artikkelen Stener kan ikke flyve: Om digitalisering av skolen på Lesesenteret ved UIS sin blogg oppsummerer Atle Skaftun og Kolbjørn Brønnick dette på en god og grundig måte.  Anbefaler alle å lese denne og innta en mer kritisk holdning til medieoppslag av typen leser bedre med penn – en holdning som kan styrke debatten om hvordan vi best kan benytte muligheten for endring i skolen – ikke om den skal endres.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *