Microsoft læreverktøy

Microsoft læreverktøy og spesielt verktøyet engasjerende leser (immersive reader) er tillegg til OneNote, word og noen andre programmer i 0365 som skal bidra til at elever med lite funksjonell leseferdighet på en enkel måte kan få hjelp med lesingen.

Det er flere ulike bruksområder for verktøyet. den åpenbare er at elevene får lest opp fagstoff distribuert av læreren  i for eksempel OneNote å bruke verktøyet kan de  Dette vil kunne være til stor hjelp for lesesvake elever og samtidig ved at de får dette lest opp viol de få verdifull lesetreningen gjennom selv å følge med på den oppleste teksten.

En slik høytlesing kan og være nyttig i innlæring av fremmedspråk. Ved å markere hvilket språk det er skrevet på vil verktøyet sømløst veksle mellom ulike språk så lenge disse er støttet av løsningen.

Lesesvake elever som i tillegg har vansker med egen skriving, tekstutforming, syntaksvansker osv vil kunne ha stor nytte av å få opplest egen tekst. Det vil gjøre det lettere for elevene å høre feil i egen tekst og kunne rette opp disse. Et godt tips knyttet til å arbeide med tekst på denne måten er å ha to vinduer åpne ved siden av hverandre. I det ene vinduet har elven sin tekst som kan redigeres og i det andre leseverktøyet med opplesning av teksten.

Det er flere muligheter enn kun ren tekstlesing. Man kan forstørre tekst, sette økt kontrast for å avhjelpe synsproblemer osv. I tillegg kan man få markert ut stavelser og en del ordklasser. Alt dette er nyttige verktøy både for å hjelpe lesesvake elever og i f.eks fremmedspråkopplæring.

Microsoft læreverktøy er et relativt nytt verktøy som stadig er i utvikling og blir tilgjengelig på flere plattformer. Vi skulle selvfølgelig ønsket at det var tilgjengelig på alle plattformer, men selv om det tydeligvis jobbes fortløpende med dette så er det foreløpig tilgjengelig i følgende utgaver av 0365.

ProgramWindowsMaciPad/iPhone
OneNote OnlineTilgjengelig på norsk Tilgjengelig på norsk Tilgjengelig på norsk
OneNote app (win 10)Tilgjengelig på norsk
OneNote skrivebordsprogramTilgjengelig på norsk Tilgjengelig på norsk i løpet av våren 2018Tilgjengelig på norsk
Word OnlineTilgjengelig på norsk Tilgjengelig på norsk Tilgjengelig på norsk
Word skrivebordsprogramTilgjengelig på norsk i løpet av våren 2018 /versjon 1707/Tilgjengelig på norsk
Outlook OnlineTilgjengelig på norsk
Outlook skrivebordsprogrammetTilgjengelig på norsk
Office lensTilgjengelig på norsk
Microsoft EdgeTilgjengelig på norsk

 

Har du lesesvake elever i klassen bør du introdusere dem for dette verktøyet – det kan gjøre hverdagen deres lettere.

Les mer her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *