Microsoft legger ned OneNote 2016

Microsoft har den siste uken annonsert at de legger ned OneNote2016 for windows. Det vil ikke si at den stenges, men de vil ikke lenger utvikle den – kun sikkerhetsoppdateringer. All satsing rettes nå mot OneNote-appen. Denne er mer like online-utgaven og utgaven for mac. Avanserte OneNote-brukere vil kanskje miste noe funksjonalitet, men foreløpig ser det ut som om Microsoft planlegger å både overføre funksjonalitet fra OneNote206 til appen samt videreutvikle den sistnevnte. Som bruker av både mac og windows synes jeg det kan være en fordel med et noe mer helhetlig design enn det vi har sett i det siste – og hvis det og medfører en bedre synkronisering så er dette en endring det fint går an å leve med. Les mer om endringene og planer fremover i denne artikkelen . Her på digitalvgs.no vil vi komme tilbake med flere tips til hvordan du best kan bruke OneNote for windows.

Padlet med IKT-ressurser for skolebruk

Padlet er et kjekt verktøy som jeg har brukt mye både i egen undervisning og når jeg holder ulike former for kurs. Det har i lang tid vært et gratisverktøy som nettopp har gått over til å bli en betalt løsning.  Det har fortsatt en gratisversjon der du kan opprette inntil 3 Padleter og så lenge du sletter disse etter bruk så vil du fortsatt kunne opprette nye. Har du opprettet mange Padleter før så får du det antall du har opprettet + 3 nye før du eventuelt må betale. Verktøyet er godt egnet for å hente inn innspill fra elever, jobbe i grupper, presentere et emne osv. Det er og egnet for å samle ressurser og gjøre disse tilgjengelige for mange – og det har jeg gjort i den Padleten dere får tilgang til her.

Lesing og skriving på digitale flater

Jeg har lenge vært kritisk til en del av den forskningen som har vist signifikante forskjeller mellom det å lese og skrive digitalt versus på papir. Kritikken har ikke bare vært rettet mot forskningen, men like mye på presentasjonen av denne og måten den har blitt brukt på av både lærere, ledere og beslutningstakere i skolen. Det er mer enn relativt meningsløst å diskutere for eller i mot en digitalisering av skolen – det man må diskutere er hvordan man skal bruke den digitale (r)evolusjonen til å fremme ferdigheter som elevene vil trenge fremover, som f.eks samarbeid, kritisk tenkning, kildekritikk osv.

I artikkelen Stener kan ikke flyve: Om digitalisering av skolen på Lesesenteret ved UIS sin blogg oppsummerer Atle Skaftun og Kolbjørn Brønnick dette på en god og grundig måte.  Anbefaler alle å lese denne og innta en mer kritisk holdning til medieoppslag av typen leser bedre med penn – en holdning som kan styrke debatten om hvordan vi best kan benytte muligheten for endring i skolen – ikke om den skal endres.

Microsoft læreverktøy

Microsoft læreverktøy og spesielt verktøyet engasjerende leser (immersive reader) er tillegg til OneNote, word og noen andre programmer i 0365 som skal bidra til at elever med lite funksjonell leseferdighet på en enkel måte kan få hjelp med lesingen.

Det er flere ulike bruksområder for verktøyet. den åpenbare er at elevene får lest opp fagstoff distribuert av læreren  i for eksempel OneNote å bruke verktøyet kan de  Dette vil kunne være til stor hjelp for lesesvake elever og samtidig ved at de får dette lest opp viol de få verdifull lesetreningen gjennom selv å følge med på den oppleste teksten.

En slik høytlesing kan og være nyttig i innlæring av fremmedspråk. Ved å markere hvilket språk det er skrevet på vil verktøyet sømløst veksle mellom ulike språk så lenge disse er støttet av løsningen.

Lesesvake elever som i tillegg har vansker med egen skriving, tekstutforming, syntaksvansker osv vil kunne ha stor nytte av å få opplest egen tekst. Det vil gjøre det lettere for elevene å høre feil i egen tekst og kunne rette opp disse. Et godt tips knyttet til å arbeide med tekst på denne måten er å ha to vinduer åpne ved siden av hverandre. I det ene vinduet har elven sin tekst som kan redigeres og i det andre leseverktøyet med opplesning av teksten.

Det er flere muligheter enn kun ren tekstlesing. Man kan forstørre tekst, sette økt kontrast for å avhjelpe synsproblemer osv. I tillegg kan man få markert ut stavelser og en del ordklasser. Alt dette er nyttige verktøy både for å hjelpe lesesvake elever og i f.eks fremmedspråkopplæring.

Microsoft læreverktøy er et relativt nytt verktøy som stadig er i utvikling og blir tilgjengelig på flere plattformer. Vi skulle selvfølgelig ønsket at det var tilgjengelig på alle plattformer, men selv om det tydeligvis jobbes fortløpende med dette så er det foreløpig tilgjengelig i følgende utgaver av 0365.

ProgramWindowsMaciPad/iPhone
OneNote OnlineTilgjengelig på norsk Tilgjengelig på norsk Tilgjengelig på norsk
OneNote app (win 10)Tilgjengelig på norsk
OneNote skrivebordsprogramTilgjengelig på norsk Tilgjengelig på norsk i løpet av våren 2018Tilgjengelig på norsk
Word OnlineTilgjengelig på norsk Tilgjengelig på norsk Tilgjengelig på norsk
Word skrivebordsprogramTilgjengelig på norsk i løpet av våren 2018 /versjon 1707/Tilgjengelig på norsk
Outlook OnlineTilgjengelig på norsk
Outlook skrivebordsprogrammetTilgjengelig på norsk
Office lensTilgjengelig på norsk
Microsoft EdgeTilgjengelig på norsk

 

Har du lesesvake elever i klassen bør du introdusere dem for dette verktøyet – det kan gjøre hverdagen deres lettere.

Les mer her