Bygge inn innhold i OneNote

OneNote er godt egnet for å samle mange ulike typer innhold på et felles sted. Det er etterhvert mange tjenester som lar deg bygge inn innhold direkte i OneNote. Dette betyr at du kan bygge inn en video fra Youtube, et spørreskjema fra Microsoft forms eller innhold fra andre tjenester du måtte bruke ved kun å lime inn lenken til innholdet. For elevene blir det lettere å finne innholdet, og dermed blir det en mer effektiv tidsbruk i klasserommet. For deg som lærer betyr det at faginnholdet ditt kan bestå av mange ulike innholdstyper, være mer multimedialt og slik sett mer variert for ulike læringsstiler.

I denne listen finner du en oversikt over de tjenester som pr nå lar deg bygge innhold direkte inn i OneNote. Merk at noen av disse krever abonnement/koster penger. De fleste har allikevel en gratisversjon som er brukbar for skolebruk. 

Disruptiv teknologi – microsoft translator

Noen ganger – og stadig oftere – kommer det nye teknologi som på noe sikt kan ha samfunnsendrende effekt. Det er da interessant å se hvordan skolen griper an dette. På Bett2018 lanserte Microsoft en ny versjon av sin  oversettingstjeneste – Microsoft translator, Slike oversettelsesetjenester har vi hatt lenge og de har med varierende hell hjulpet elever og frustrert språklærere. De har ikke vært gode nok, men med Microsoft sin nye tjeneste ser det ut til at vi har fått en tjeneste som fungerer bedre og som vil lære og stadig bli bedre. Den virker både med skriftlig tekst, muntlig og ved å ta bilde av tekst.

Det interessante er at når jeg nevnte dette for noen språklærere i lunsjen så er spørsmålet fra de fleste en form av hvordan kan vi slå dette av/hindre at det brukes? Spørsmålet burde heller vært – hvordan kan jeg bruke dette i min undervisning til det beste for elevene? Hvordan vil denne og lignende tjenester endre språkundervisning fremover? Hva gjør jeg for å være forberedt på denne endringen? Det er dette som er de fruktbare spørsmålene å stille når det kommer ny teknologi som kan endre skolen slik vi kjenner den.